Individuální vzdělávání

Co je individuální vzdělávání a co je proto třeba udělat?

Individuální vzdělávání znamená, že dítě nenavštěvuje školu v rámci MŠMT, většinou výuka probíhá v domácím prostředí. Dítě je třeba zapsat do tzv. kmenové školy (která je pod MŠMT), a která bude jednou za půlroku dohlížet na to, jak dítě plní školní vzdělávací plán. Každá škola přistupuje k tomuto přezkoušení odlišně, proto je ideální opravdu pořádně hledat, aby vám škola při přezkušování vyhovovala.

My nejsme zodpovědní za plnění daného učiva, neb každá škola má trochu jiné podmínky při přezkušování. Naše škola vede děti spíše k samostatnému uvažování, ke spojení s přírodou a jejími cykly, ke vnímání kolektivu a též sebe samého. Samozřejmě naplňuje v rámci výuky jednotlivé postupy jako je třeba psaní, čtení, počty a cizí jazyk.

Jsme v kontaktu se ZŠ Děhylov, kde budeme mít přihlášené děti, proto by bylo ideální, kdybyste i vy zvážili možnost, přihlásit své dítě právě zde, abychom mohli plnit vše potřebné ve stejném rozsahu. Zároveň, pokud by nás bylo více, bude přezkušování probíhat v prostorách našeho klubu.

Aby dítě mohlo být zapsáno na individuální vzdělávání je třeba, aby jeden z rodičů měl maturitu, nutno doložit maturitním vysvědčením. Avšak školský zákon hovoří ještě přesněji – je třeba mít garanta, který je zodpovědný za vzdělávání daného dítěte, může se tedy jednat i o prarodiče, kamaráda, tetu, strejdu apod.

Je nutné potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Pozor, předem si ověřte, jestli vámi vybrána PPP vydá potvrzení pro IV opatřené kulatým razítkem (např. běžný dětský psycholog toto nedělá), některé PPP mají dlouhé objednací lhůty, zařiďte si tedy vše včas. 

Poté vyplníte žádost o individuální vzdělávání u dané školy spolu s dalšími dotazníky a formuláři, které jsou nutné u některých škol i při běžném zápisu do první třídy. Vše tedy odešlete na danou školu před datem zápisu a poté vyčkejte, až vás škola osloví s tím, jak bude zápis probíhat.

Naše kmenová škola: ZŠ Děhylov

http://zsdehylov.cz/